กิจกรรมและบทความ

05/01/2566

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม สำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และห้องชุดพักอาศัย ในปี 2566

Credit : กรมที่ดิน Fanpage


ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 3 มกราคม 2566 กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ์ และนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคาร ซึ่งมีราคาซื้อ-ขาย และราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท  และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท เช่นกัน และผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย มีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดย

- ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์      ร้อยละ 1

- ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากการจดทะเบียนโอน อสังหาริมทรัพย์          ร้อยละ 0.01

และประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 3 มกราคม 2566 กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายห้องชุด ในอาคารชุดที่จดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท เช่นกัน  ซึ่งผู้ซื้อห้องชุดต้องเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติไทย มีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

- ค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด               ร้อยละ 1

- ค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุดอันเนื่องจาก การจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ห้องชุดตาม (1) ในคราวเดียวกัน  ร้อยละ 0.01

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมที่ดิน Fanpage 


Recommended articles

กิจกรรม CSR ขัดบ่อเต่าทะเล และปล่อยเต่าสู่ท้องทะเล

ดูเพิ่มเติม

TOWN HALL 2024 "MEETING & PLAYING" TOPGOLF MEGACITY

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม Tidlor Culture WOW และ Tidlor Camp

ดูเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม สำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และห้องชุดพักอาศัย ในปี 2566

ดูเพิ่มเติม

ต่างชาติ สามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ไทยได้มากแค่ไหน ?

ดูเพิ่มเติม