NEWS AND ARTicles

25/10/2564

BOQ คืออะไร ? สำคัญอย่างไรเมื่อต้องสร้างบ้าน

(Credit ข้อมูลดี ๆ และภาพ จาก https://basedonbuild.com)

BOQ ย่อมาจาก Bill of Quantities เป็นเอกสารแสดงรายการค่าประมาณในการก่อสร้าง หรือ ราคากลางในการก่อสร้างนั่นเอง ใช้ตอนไหน? ใช้ในขั้นตอนของการหาผู้รับเหมาก่อนที่จะทำการก่อสร้างนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน สร้างอาคาร ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของปริมาณงาน และราคาวัสดุก่อสร้าง ที่ถูกถอดมาจากแบบก่อสร้างทั้งหมดนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็น แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบวิศวกรรมงานระบบ เป็นต้น

การใช้งาน
BOQ ถูกใช้เพื่อเปรียบเทียบกับราคากลางของผู้รับเหมาแต่ละเจ้า ช่วยให้เราสามารถควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างได้ เนื่องจากมีการแจกแจงรายละเอียดของวัสดุอย่างครบถ้วน ในส่วนของประเภท ยี่ห้อง สี รุ่น ขนาด ราคา ปริมาณที่ใช้ในแต่ละพื้นที่ รวมถึงค่าแรงสำหรับแต่ละรายการ

หมวดหมู่
ถูกแบ่งออกเป็น
1. งานเตรียมพื้นที่
2. งานโครงสร้าง
3. งานสถาปัตยกรรม
4. งานระบบ
5. งานอื่น ๆ

การทำ BOQ
ในกรณีปกติ BOQ จะถูกจัดทำโดยสถาปนิกตามที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง แต่ถ้าหากไม่มีการระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว เราควรหาผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้จัดทำให้ โดยให้สถาปนิกเป็นผู้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง

ตัวอย่างของ BOQ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://basedonbuild.com/boq/

Recommended articles

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม สำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และห้องชุดพักอาศัย ในปี 2566

ดูเพิ่มเติม

ต่างชาติ สามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ไทยได้มากแค่ไหน ?

ดูเพิ่มเติม

อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO มุ่งสู่บริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำระดับประเทศ

ดูเพิ่มเติม

ลดค่าธรรมเนียมการโอน จดจำนอง บ้าน คอนโด เหลือ 0.01% เริ่ม 18 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

วิธีขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านทีเดียว

ดูเพิ่มเติม