กิจกรรมและบทความ

16/03/2565

"PDPA" กับ 6 "ข้อยกเว้น" กรณีไหนใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้ ไม่ต้องขอความยินยอม


Credit : Bangkokbiznews.com 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.bangkokbiznews.com/social/1007505


กฎหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่ง มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565  เป็นกฎหมายใหม่ที่ทุกคนต้องทำความรู้จักไว้ เพื่อระมัดระวัง ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และต้องเข้าใจสิทธิที่ตัวเองมี ในฐานะ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ด้วย 

บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่า PDPA  นี้คืออะไร ?  PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 มีไว้เพื่อให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลในไทย ปกป้องและป้องกัน ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ให้ปลอดภัยจากการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

นอกจากนี้ยังมีผลบังคับใช้ กรณีผู้ควบคุม หรือผู้ประเมินข้อมูลส่วนบุคคล "อยู่นอกราชอาณาจักร" และมีการเสนอขาย หรือบริการแก่เจ้าของข้อมูลที่อยู่ในไทย รวมถึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในไทย  

โดยปกติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสมอ เพื่อให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 แต่ยังมีบางกรณีที่กฎหมายให้ข้อยกเว้นไว้ สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ดังนี้

1. เก็บข้อมูล หรือ เปิดเผย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือกิจกรรมในครอบครัว

2. การดำเนินการของหน่วยงานรัฐ
    - รักษาความมั่นคงของรัฐ
    - ความมั่นคงทางการคลังของรัฐ
    - รักษาความปลอดภัยของประชาชน
     - ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
     - นิติวิทยาศาสตร์
     - รักษาความั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

3. เก็บข้อมูล หรือ เปิดเผย เพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรม เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

4. เก็บข้อมูล หรือ เปิดดเผย ใช้ในการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา หรือคณะกรรมาธิการ

5. การพิจารณาพิพากษาของศาล หรือการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมอาญา

6. เก็บข้อมูล หรือ เปิดเผย ของบริษัทข้อมูลเครดิต และสมาชิกตามกฎหมายการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตRecommended articles

กิจกรรม CSR ขัดบ่อเต่าทะเล และปล่อยเต่าสู่ท้องทะเล

ดูเพิ่มเติม

TOWN HALL 2024 "MEETING & PLAYING" TOPGOLF MEGACITY

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม Tidlor Culture WOW และ Tidlor Camp

ดูเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม สำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และห้องชุดพักอาศัย ในปี 2566

ดูเพิ่มเติม

ต่างชาติ สามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ไทยได้มากแค่ไหน ?

ดูเพิ่มเติม